Genealogie

Datum: 29 september 2014

Stamreeks alle voorouders in mannelijke of in de vrouwelijke lijn, van heden naar verleden

     Kwartierstaat alle voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn, van heden naar verleden
          Genealogie alle nakomelingen in mannelijke lijn. In de volksmond, vallen daar ook de andere vormen onder.
               Parenteel alle nakomelingen in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn

Genealogie is een lijst van nakomelingen in manlijke lijn, maar

Bij een stamreeks wordt er telkens een echtpaar vermeld waarbij de naam van de man doorslaggevend is. Een vader op zoon lijst dus.
De zoon en de vader hoeven niet de oudste te zijn in het gezin waarin ze zitten. De vader kan in zijn gezin het tweede kind zijn, terwijl de zoon het jongste kind van de vader is. Deze wijze van opschrijven wordt meestal gebruikt om de oudst bekende voorvader van iemand te zoeken in een rechtstreekse vader/zoon lijn. Uit een genealogie kan men een stamreeks halen.

Bij een kwartierstaat gaat men uit van de kinderen, jongens en meisjes van een gezin. Zij hebben dezelfde ouders en dus dezelfde kwartierstaat.
Het begint met een kind van het gezin, deze heeft
twee ouders. De naam van de vader links en die van de moeder rechts. Deze twee ouders hebben, gezien vanuit het kind, vier grootouders, dan volgen acht overgrootouders enzovoorts.
Dit is een geliefde vorm bij genealogen. Moeilijk is dit in beeld te brengen. Zes generaties, dat zijn bij de zesde, 32 namen. Dat is nog te doen. Daarna moet je gaan splitsen en verdwijnt, zelfs in een computer, het optische beeld.

In de genealogie van de HKL van deze keer hebben we een bijzondere vorm gebruikt. Gehaald uit een kwartierstaat. Door mij nog nooit toegepast. Wim Broekema heeft hierbij onderzocht waar de voornaam Lammert Jan van zijn zoon, de huidige drager ervan, vandaan komt. Die komt soms via de manlijke en soms via de vrouwelijke lijn. Zie bij de stambomen op deze website. Voor herhaling vatbaar.

Bij een genealogie zoekt men terug vanuit een de kinderen van een gezin, in manlijke lijn naar de oudste bekende voorvader.
Soms worden de huidige kinderen generatie I genoemd, aangeduid met een Romeins cijfer, soms zoekt men tot de oudste gevonden is en noemt deze persoon generatie I. Deze laatste notering heb ik gebruikt voor mijn genealogie. Alle personen van dezelfde generatie hebben hetzelfde Romeinse cijfer gevolgd door een a t/m z en evt. verder aa t/m az.
Deze personen zijn allemaal familie van elkaar in manlijke lijn, maar de verbintenis kan ergens in een voorgaande generatie liggen.
Hierbij worden de dochters wel genoemd en genummerd, maar worden niet verder uitgewerkt. (in de huidige tijd gaat dat soms niet meer op
Het begint met een persoon en kan het beeld heel breed worden door het uitbreiden, maar ook versmallen tot zelf helemaal ophouden en de familie is uitgestorven.

Zie hiervoor elders op de website de genealogie van Pepernoot. De laatste manlijke Pepernoot heeft nog geen zoon, de familie zou nu kunnen uitsterven, mits er alsnog een zoon geboren wordt.

Een parenteel is op dezelfde manier opgebouwd als een genealogie, maar dan zijn wel alle vrouwelijke nakomelingen opgenomen.

Bij verschillende onderzoeken in Lutjegast bleken heel veel families in het bezit te zijn van een genealogie of een deel ervan. Uiteraard hebben wij hier wel belangstelling voor.

Wanneer jullie een eigen deelgenealogie van in Lutjegast voorkomende familieleden willen plaatsen op onze website, dan zouden we dat erg waarderen. Je ziet hiermee ook de verbindingen van families onderling. Heel veel families, blijken ergens in het verleden, verwantschap met elkaar te hebben op een gezonde manier. Het zien van de samenhang tussen familie is erg interessant.

Jan C. Lohmeijer