Wester Quartier

Datum: 31 oktober 2014

Geschiedkundig stukje politiek over grenzen.

Geschiedkundig stukje politiek over grenzen.

Aflevering 3, november 2014

In 2018 worden de gemeenten Marum, Leek, Grootegast en Zuidhorn samengevoegd tot de gemeente Westerkwartier. Het aantal inwoners voldoet dan nog niet aan de vraag van 100.000, maar nadert dit wel.

Op het linker kaartfragment uit 1792 is er reeds sprake van Westerquartier. Op z?EURTMn Frans, wel logisch gezien het jaartal van uitgave.

Op het rechter kaartfragment uit 2007, dus 215 jaar later, is de vorm van het nog steeds bestaande ?EUR~Westerkwartier?EURTM bijna onveranderd. Wanneer je ten oosten van Hoogkerk een lijntje trekt van het Reitdiep richting Paterwoldsemeer en het deel bij Ezinge en Garnwerd weer bij het Westerkwartier voegt, is de vorm zo goed als gelijk.

Het deel dat bij een vorige gemeente indeling bij Winsum is getrokken, ons inziens foutief, moet nu maar weer ongedaan worden gemaakt. 

De grens met Drente, zuidoost Friesland, de rivier De Lauwers en het Reitdiep, vormen de juiste grenzen van het Westerkwartier. Het is historisch verantwoord om deze grenzen weer in ere te herstellen.

De volgende keer iets over de grondsoorten in het Westerkwartier en de rest van Groningen. Een mengelmoes van grondsoorten eindigend in vette zeeklei.  Interessant geheel.

Jan C. Lohmeijer