Respect voor anderen

Datum: 25 januari 2015

Bovenstaand bericht stond in een krant juni 1934. Mooi bericht en eigenlijk actueel.

Na te hebben gestudeerd in Groningen werd Ds. De Cock later dominee in Ulrum. In deze plaats, waar hij de opvolger was van Petrus Hofstede de Groot, kreeg De Cock van zijn gemeenteleden te horen dat zijn prediking diepgang miste.

Hij nam die kritiek zo serieus dat hij zich ging verdiepen in de geschriften van Calvijn. Uiteindelijk volgde hierop de Afscheiding van 1934.

Een afscheiding die, nu de beide kerkgenootschappen gefuseerd zijn, is afgelopen. Ik blijf erbij dat alle Christenen bij elkaar horen en onderling geen onderscheid moeten hebben. Uiteraard geldt dat voor alle godsdiensten. Hindoeïsme, Boeddhisme, Islam, noem maar op, horen intern geen strijd te voeren. Ook richting andere godsdiensten hoort dat niet. Strijden om je eigen godsdienst te verbreiden, omdat die volgens hem / haar beter is dan de andere godsdiensten, is m.i. altijd fout.

Wel kunnen er onderlinge verschillen zijn, dat mag. Dat is geen probleem. Alleen moet je de mening van een ander respecteren en accepteren. Iedereen mag en kan denken wat hij wil. Vrijheid van gedachtegoed.

Er is dus weinig veranderd in de eeuwen, Romeinse Christenvervolgingen, middeleeuwse kruistochten, godsdienstoorlogen, zelfs onze 80 jarige oorlog was aanvankelijk een godsdienststrijd en huidige jihadstrijders.

 

Laten we hopen dat de mensheid verstandig wordt en de ander accepteert zo die is. 

Jan C. Lohmeijer