Overzicht

Overzicht knipsels

foto stuk AT-weg

00-01-1931
foto van Abel Tasmanweg 34 met Molen op achtergrond
foto

huis Kroeskop

00-01-1931
foto van Jan Postma, genaamd Kroeskop in de Mieden bij Doezumertocht
foto

foto stuk AT-weg

00-01-1933
foto van afgebroken huizen AT weg 43,45,47,49, en 51
foto

Oude Brug Eibersburen

00-08-1934
foto met 3 kano's Personen, Berend Bakker, willem Smeding(?) Albert Lok en Gerk Huisma

diversen

02-06-1939
Nieuwsblad van het Noorden
de nieuwe brug bij Eibersburen 't café Huisma te Eibersburen werd publiekelijk verkocht; Bruins, K. van der Laan, Eeuwe Hoogheem uitslag verkiezingen van de Gereformeerde Kerk; J. Haanstra, R. Venema, J. v/d Heide, L. Zijlstra, M.F Bouma, M. Holwerda, J. Wouda, E. Dijkstra, W. v/d Velde, H. Baron, R. Alserds, C. J Goslinga

diversen

00-06-1950
de oude openbare lagere school te Lutjegast, W.J Jeltema

Dorpslied

00-05-1951
foto van tekening met 1 couplet van Lutjegaster dorpslied

vervolg Lutjegaster dorpslied

00-05-1951
foto tekening met 2 coupletten van schrijfster van dit lied Leny Miedema

dorpslied Leny Miedema

00-05-1951
4e couplet met tekening, gemaakt door Leny Miedema

intocht Sinterklaas

03-12-1960
Onbekend
Sint en Piet arriveren per boot vanaf Gaarkeuken bij kade Eibersburen, Chr. Muziekver. De Bazuin speelt, rondgang door dorp afgelast vanwege de regen, lekkers uitgedeeld in garage Oldenburger

Jaarverg. Herv. jongens- en meisjesver.

03-12-1960
Onbekend
Ds. van Wijngaarden, Ginie Zijlstra, Eite Beute, dhr. H. Hooi, dhr M. Bakker, mevr. Regts, mevr. van Wijngaarden, Fokje Hoekstra, Koop Oldenburger
avond in Herv. Kerk met overzicht van het afgelopen jaar, verder declamatie, een tableau en samenspraken door beide verenigingen (wedstrijd), Fokje en Koop winnen hierbij beiden een boek

Benoeming en demonstratieavond

02-06-1962
Onbekend
oud plaatsgenoot M. Faber Szn, kruidenier S. Faber
benoeming tot Hoofd der afdeling financiën en Verhaalsrecht in de gemeente Haarlemmermeer Demonstratie in lokaal der Geref. Kerk van diverse fabrikanten die aan de Sperwer van S. Faber leveren

openbare lagere school

08-06-1962
Onbekend
Joh. Babois, Jan Grupstra, Jannie Smits, Jan Stokroos, Jan Jochum de Vries, Daniël Geert Zijlstra
opsomming van enkele leerlingen van O.L.S.

Leerlingen Bijz. Lagere School

08-06-1962
Onbekend
Rietje de Groot, Aafke de Haas, Hendrik Hamstra, Oebele Helder, Albert Notebomer, Hennie Solle, Marike Stol, Gretha Strating, Gerrit Veenstra, Karst Vogelzang, Lenie Westerhof
Opsomming van enkele leerlingen van de christelijke school

Bejaardenreis

15-06-1962
Onbekend
Op woensdag 27 juni is er een reis voor bejaarden van Lutjegast en omstreken naar Hellendoorn en omgeving

Contact met bewonersTasmanië

15-06-1962
Onbekend
I.I. Stokroos
Stokroos ontving een fraaie doek en een medaille

Brand melkmachine

29-07-1962
Onbekend
Kamminga, Hoendiep
melkmachine vliegt in brand, bij komst van de brandweer was vuur reeds met zand geblust

Verkeersdrukte

24-01-1964
Onbekend
Zandauto's rijden af en aan, drukte op de weg naar Grootegast en naar Visvliet, kans op ongelukken groot

Jaarverg. N.C.A.B.

28-02-1964
Onbekend
dhr Rienk van der Vaart, dhr A. IJtsma, dhr S. de Boer, dhr G. van Dellen, dhr H. van Koten, dhr A. de Jong, dhr T. Dijkstra
notulen en jaarverslag, financieel verslag, kascommissie, verkiezing nieuwe voorzitter, declamatie en hersengymnastiek

Mieden

00-07-1964
achtergebleven gebied: de Mieden