Overzicht

Overzicht knipsels

Mond- en klauwzeer

29-10-1938
Onbekend
wed. mej. B. Hofman
veeartskundige dienst constateert mond- en klauwzeer bij 3 koeien op veemarkt Leeuwarden

inschrijving op bouw landhuis

14-01-1939
Onbekend
K. van der Velde, R. van der Naald

openbare verkoop

01-04-1939
Onbekend
Namen: notaris Bruins, verkopers erven H.Stol, café J. van Ellen, koper F.Ottens, koper J. Stokroos
veiling van boerenbehuizing met bijgebouwen nabij klapbrug te Lutjegast, alsmede van een renteniersbehuizing te Lutjegast

diversen

02-06-1939
Nieuwsblad van het Noorden
de nieuwe brug bij Eibersburen 't café Huisma te Eibersburen werd publiekelijk verkocht; Bruins, K. van der Laan, Eeuwe Hoogheem uitslag verkiezingen van de Gereformeerde Kerk; J. Haanstra, R. Venema, J. v/d Heide, L. Zijlstra, M.F Bouma, M. Holwerda, J. Wouda, E. Dijkstra, W. v/d Velde, H. Baron, R. Alserds, C. J Goslinga

Dodelijk ongeval

02-02-1946
Onbekend
A. Schaafsma, O. Meetstra
15-jarige jongen komt om door instorting bevroren grondmassa bij bietenoogst

mooie fout

02-02-1946
Cafe Ellen was niet verkocht aan F.A. Neef

schapen in de sloot

16-02-1946
Onbekend
P. Douma
bloeddorstige honden jagen 5 schapen in de sloot, 1 schaap dood

hond jaagt op haas

30-03-1946
Onbekend
heren De Haas
door hond opgejaagde haas wordt uit betonbuis bevrijd door heren De Haas. Haas is vermoedelijk thuis door hen verorberd

inbraak

13-04-1946
Onbekend
E. Faber, Warfstermolen
Buit bij inbraak winkel bedraagt plm. fl. 1.000,-- en wat tabak

openluchtspel Staphorst

07-09-1946
Onbekend
volgt op knipsel 7-9-1946 dodelijk ongeval (hoort niet bij Lutjegast)

aanrijding auto Prins Bernhard

07-09-1946
Onbekend
volgt op knipsel 7-9-1946 dodelijk ongeval (hoort niet bij Lutjegast)

Dodelijk ongeval

07-09-1946
Onbekend
Hendrik Jacobus Ouwenga, zoon van dhr. P. Ouwenga van café "London" te Oldekerk
17-jarige Hendrik Jacobus Ouwenga valt te Lutjegast voorover op zijn hoofd van de melkwagen, komend van melkfabriek Gerkesklooster en overlijdt ten gevolge hiervan

examenuitslag

09-04-1960
Onbekend
dhr. A.H. Bosma, Westerzand en dhr. J. Terpstra te Visvliet
geslaagden Rijks-middelbare landbouwschool te Groningen

examenuitslag

04-06-1960
Het Westerkwartier
Jan Babois, Haring K. van der Veen, Pieter de Vries, Rinske Zwier, Freerkje Bekkema
scholieren O.L.S. deden verkeersexamen in Grootegast

verkoop woning

27-08-1960
verkoper Wed. J.H. Venema, koper A. Tjoelker uit Grijpskerk
veiling woning Abel Tasmanweg te Lutjegast

kind komt onder groenteauto

03-12-1960
Onbekend
dhr. Neef, zoontje van dhr. G. Posthumus
ondanks waarschuwing komt kind aan de Molenreed te Visvliet toch onder de auto

Berichten omtrent te bouwen en verkochte woning

11-05-1962
Onbekend
fa. H. van Kammen, Jan Renkema, architect R. Klazinga E. Nijenhuis, A. Notenbomer (moet zijn: Notebomer) R. van der Vaart, fa. K.G. van der Velde & Zn
nieuwbouw woning Abel Tasmanweg voor Jan Renkema, E. Nijenhuis koopt reeds bewoond huis in Mieden en woning De Wieren 2 van R. van der Vaart wordt verbouwd

Benoeming en demonstratieavond

02-06-1962
Onbekend
oud plaatsgenoot M. Faber Szn, kruidenier S. Faber
benoeming tot Hoofd der afdeling financiën en Verhaalsrecht in de gemeente Haarlemmermeer Demonstratie in lokaal der Geref. Kerk van diverse fabrikanten die aan de Sperwer van S. Faber leveren

Brand melkmachine

29-07-1962
Onbekend
Kamminga, Hoendiep
melkmachine vliegt in brand, bij komst van de brandweer was vuur reeds met zand geblust

Schoolreis, examenuitslag en E.H.B.O.

29-07-1962
Onbekend
bericht 2: J. Strating bericht 3: Dr. van der Laan
verslag schoolreis Chr. school J. Strating slaagt voor onderwijzersexamen 2e leerkring aan de Kweekschool met de Bijbel te Groningen Tegenover Chr. school werden E.H.B.O.-demonstraties gehouden