Overzicht

Overzicht knipsels

advertenties

12-11-1934
Nieuwsblad van het Noorden
overleden Hendrik Poelstra+ Schans, Tiems, de Boer, Cazemier, Poelstra, Hazenberg Behuizing te koop van U. Pakes. In cafe Van Ellen Erven Stol verkopen behuizing, in Buikstede in cafe Huisma te Eibersburen
verkoop huizen , overlijden

overlijdensadvertenties, jubilea

02-03-1935
jubilea en rouwadvertenties van± Klaas Stolte, Riekje Boersma, Henke Stolte
jubilea, overlijden

diversen

10-01-1952
Leekster Courant
beroerte van Pieter Spoelstra, Folkerts vergadering van de A.R kiesvereniging, R de Vries, Hazenberg, J. Dijkstra uitstapje voor de bejaarden van Lutjegast, Huisman geboorte van Alberdina Veenstra, Miedema gedenksteen van Abel Tasman in de muur van de kerk, Cosgrove premier van Tasmanië in ons land, R. Cosgrove, Gertrude, E.S Nasch, Z.E Barsdell, Alfred stirling overleden Arend Driest R. de Vries benoemd hoofd Geref. school Nieuweroord (dr.) B. v/d Leest onderwijzer Chr. Nat school groningen, K. Dijkstra
vergaderingen

rouwadvertentie

08-06-1959
overleden Saakje Feitsma; Hoekstra, Bosma, Schuurman, Venema

overlijdensadvertenties

01-01-1960
Overleden, K. G. van der Velde, R. Kooi, D. Hoogstra, W, v. Kammen, R. Rozema, v.d. Es, Strating Overleden Wiep Huisma, Hoekstra Overleden Sietske Jager, van der Molen

overlijdensberichten

28-05-1964
overleden penningmeester SJ. Vestering-Westerhof overleden IJtje Hansma overleden Aaltje Solle-v/d Laan

rouwadvertentie

03-01-1967
Overleden Rolina Homen, Visser, Douma, Veenstra Overleden Abel Veenstra, T. Zwama, A. van der Es, Kielsma, Miedema, v. d. Velde, Jongsma, Hoeksema,Ufkes, Oost, Ritsma

rouwadvertenties

22-08-1968
Overleden. Antje Vries, W. Jongsma Overleden Roelfke Holtrop, Huizinga,Faber,Visser

overlijdensberichten

22-01-1969
overleden Krijn Arnoud Scheeres overleden Tietje van der Zee-Veenboer

rouwadvertenties

10-11-1970
Overleden Jan van der Velde, Miedema, Nicolai, Huisma, de Jong, Hoekstra, Poelstra Sjoerd Wierda, Soepboer , Dr. Dekker, Martini

rouwadvertenties

21-08-1972
Overleden Yntje Dijkstra, Overleden Hendrik Kamminga, v.d. Wilp, Postma, Huistra, Oosterheerd, Wiering

rouwadvertentie

07-11-1973
Overleden Jan Johannes van der Es, Berends, van der Velde, Wiersema,

rouwadvertenties

16-01-1974
Overleden Henderikus Westerhof, Mulder, Luinstra, Bakker, Plieger, Lemmens, Faber. Overleden Ankje Bosma, Kamminga,Bosma, Castelein, Hoekstra,Zuidema

overlijdensberichten

17-03-1975
overleden Hendrik Solle

overlijdensberichten

25-06-1975
overleden Wiebrigje Faber overleden Henderikus van der Es overleden Jeltje Boersma- Veenstra overleden Riemer Faber

advertenties

27-04-1976
Het Westerkwartier
geboren Hanna Wendelina Notebomer 40 jarig jubileum van R. van Til en F. van Til-Oosterhuis 50 jarig jubileum van Th. Kootstra en G. Kootstra-Zijlstra overleden Hendrik van der Beek verkoop woon-winkelbehuizing Grootegast, B.J Lagergerwaard, A v/d Veen, J. Wierenga Uitnodiging voor het 25-jarig bestaan van de hervormde vrouwenvereniging te Sebaldeburen aan alle oud-leden, donateurs en belangstellende. openbare vergadering van het Zuidelijk Westerkwatier over de ontwikkelingen met betrekking tot de landinrichting

krantenartikel

10-01-1977
Onbekend
L.B. Wijbenga is bij een verkeersongeval in Midwolde/Tolbert om het leven gekomen, H.M.; A.M.

rouwadvertenties

10-01-1977
overleden Jeltje Renkema Veenstra, Kramer, Akderda, Dijkema, Kooi, Poortinga, Overleden Geert van der Heide, Piersma, van der Molen, Boskers, Overleden Lolke Brand Wijbenga, Land Overleden Johannes Teije van der Molen, Moltmaker, van der Kloet

overlijdensberichten

13-04-1977
overleden Anke Hofman- de Groot overleden Hendrik Huberts overleden Ina Renkema-Wiersma overleden D.D. Soepboer

overlijdensberichten

24-05-1978
overleden Pieter Kits overleden Oetze Huistra