Overzicht

Overzicht knipsels

dag uit van zangkoor

27-08-1938
Onbekend
met de boot van Gebr. Huisma naar Grouw en Leeuwarden

diversen

10-01-1952
Leekster Courant
beroerte van Pieter Spoelstra, Folkerts vergadering van de A.R kiesvereniging, R de Vries, Hazenberg, J. Dijkstra uitstapje voor de bejaarden van Lutjegast, Huisman geboorte van Alberdina Veenstra, Miedema gedenksteen van Abel Tasman in de muur van de kerk, Cosgrove premier van Tasmanië in ons land, R. Cosgrove, Gertrude, E.S Nasch, Z.E Barsdell, Alfred stirling overleden Arend Driest R. de Vries benoemd hoofd Geref. school Nieuweroord (dr.) B. v/d Leest onderwijzer Chr. Nat school groningen, K. Dijkstra
vergaderingen

uitstapje ouden van dagen/beroeping predikant

16-07-1960
Onbekend
Geen namen in 1e bericht 2e bericht: J. Vogel, kandidaat (dominee) te Wormerveer
1e bericht: koffie drinken in Rolde, openluchtmuseum Schoonoord, theedrinken Drouwenerzand, dierentuin Emmen, sprookjestuin Zuidlaren (vervallen door regen) 2e bericht: Chr. Geref. Kerk beroept kandidaat uit Wormerveer

Bejaardenreis

15-06-1962
Onbekend
Op woensdag 27 juni is er een reis voor bejaarden van Lutjegast en omstreken naar Hellendoorn en omgeving

Uitstapje Herv. Jongens- en Meisjesver.

17-08-1962
Onbekend
reis naar Harderwijk, Apeldoorn en Oranjewoud

jaarvergadering dorpsbelangen

00-03-1965
Midweek
G. Douma, M. Bakker, R. v.d. Vaart, M. Miedema, J. Oldenburger, Rients Gratema, L. Wijbenga

advertenties

00-12-1977
CPBérs gingen kegelen in Surhuisterveen, A. Poelman-de Groot; Willem de Vries; Siebrand en Ida Douma; A. Jongsma-van Slooten; H v/d Molen-v/d Veen; L. Roude-Hazenberg

advertenties

00-03-1978
Onbekend
schaatswedstrijd voor de kinderen van de lagere school uit Lutjegast, Fokke NIjenhuis; Tineke van Esch; Mineke de Vries, Allanda Oldenburger, Anna Hoeksma, Hendrik Renkema, Otto Vogelzang, Riekel Wobbes, Margriet Bosklopper, Diny v.d. Velde, Greetje Martini, Sietse Solle, Johan Notebomer, Theo v.d. Bijl, Gerda v.d. Molen, Jeanet Plantenga, Ciska Visser, Eise Hoeksema, Carla Oldenburger, Ellen Zuidema, Aafke van Dellen, Meindert Oldenburger,Jan Hazenberg, Johnny v.d. Velde, Janny Pompstra, Pita van Dellen, Aly Solle, Bert. v.d. Velde, Joost Bosklopper, Tamma Zwama, Pieta Wierda, Tiny Solle, Anita Huisma, Meindert Jan Oldenburger, Berend de Vries, Jacob Huisma.
schaatden

advertenties en een uitje

21-09-1978
te koop boerenbehuizing; Hofman Verkoop houten noodwoning; R. van Slooten Uitstapje bejaarden naar museum in Roden

krantenartikel

01-10-1978
contactmiddag voor bejaarden in het dorpshuis ,,'t kompas" E. Teeninga T. Pop-Helmhout

CBTB

30-01-1979
excursie van CBTB naar de Vicon-fabriek

diversen

00-03-1979
de leden van de C.P.B kwamen in het dorpshuis samen om te vergaderen; P. Huisman-Douma, J. Poel A.R-kiesvereniging te Lutjegast hield een jaarvergadering; L. Hoeksema, H.K. Hazenberg grote eiken buffetkast, mahonie hangkast en een 3-ladenkast te koop gaskachel te koop jonge Stabij hond en 2 marmotten te koop

Bejaarden Lutjegast

00-06-1979
Twentetocht

CPB/Scholen/Hengelclub

00-06-1979
jaarlijks uitstapje. J.H. Venema diploma Middelbare Landbouwschool Groningen. Viswedstrijd, S. Huizinga, T. Bosklopper, A. Pop, M. Borg, T. Pop-Helmhout, J. v.d. Vaart, F. v.d. Vaart-Tho Bockholt.

krantenartikel

00-10-1979
de leden van de C.P.B maakten een excursie naar de Zuivelkeuken.

Dynamite

00-04-1981
feest in bar 68half. vrijdag en zaterdag drive in disco

uitstapje school

00-05-1981
Tocht naar Flevohof met drie bussen.

bejaarden

03-06-1981
de bejaarden maakten een uitstapje door de provincie heen

schoolreisje

00-07-1981
laatste schoolreis voor de openbare school

CPB

14-09-1981
Naar Ter Meulen post in Rotterdam en de Euromast, vliegveld Zestienhoven, Bij Schep in Hoevelaken gedineerd