Overzicht

Overzicht knipsels

en Leekster Courant

04-02-1939
Leeuwarder Courant
Advertentie voor maaimachine, kachels, moffelen van rijwielen, hulpprediker, gedenkteken voor Abel Tasman, wasmiddelen, vruchtbomen, schaatsen, landbouwwerktuigen , vergadering van de christelijke school Horksema, Dijkstra, Rozema,v.d, Hoff, Sinnema, Iepema, Bouwkamp, Oosterheerd

diversen

06-09-1946
onderwijzer gezocht voor de gereformeerde school Lutjegast, R de Vries melkrijder uit Oldekerk overleden, Ouwenga de geboorte van Leendert Martini, Bosma

diversen

10-01-1952
Leekster Courant
beroerte van Pieter Spoelstra, Folkerts vergadering van de A.R kiesvereniging, R de Vries, Hazenberg, J. Dijkstra uitstapje voor de bejaarden van Lutjegast, Huisman geboorte van Alberdina Veenstra, Miedema gedenksteen van Abel Tasman in de muur van de kerk, Cosgrove premier van Tasmaniƫ in ons land, R. Cosgrove, Gertrude, E.S Nasch, Z.E Barsdell, Alfred stirling overleden Arend Driest R. de Vries benoemd hoofd Geref. school Nieuweroord (dr.) B. v/d Leest onderwijzer Chr. Nat school groningen, K. Dijkstra
vergaderingen

geboorteberichten

11-02-1973
geboren Dieuwe Tineke Veenstra, Jongsma geboren Siebrigje Jongsma, van Sloten geboren Ludwig Bouwdewijn Veenstra, Hoeksema geboren Christina Solle, IJtsma geboren Egbert Jan Willem Veenstra, Hoeksema geboren Johanna Martine Anna Henstra, Holwerda

advertenties

27-04-1976
Het Westerkwartier
geboren Hanna Wendelina Notebomer 40 jarig jubileum van R. van Til en F. van Til-Oosterhuis 50 jarig jubileum van Th. Kootstra en G. Kootstra-Zijlstra overleden Hendrik van der Beek verkoop woon-winkelbehuizing Grootegast, B.J Lagergerwaard, A v/d Veen, J. Wierenga Uitnodiging voor het 25-jarig bestaan van de hervormde vrouwenvereniging te Sebaldeburen aan alle oud-leden, donateurs en belangstellende. openbare vergadering van het Zuidelijk Westerkwatier over de ontwikkelingen met betrekking tot de landinrichting

geboren

20-11-1978
geboren Gerke Johannes van Dellen.; Dirk van Dellen, Harma van Dellen.

geboren

22-12-1979
geboren Jan Cornelis Pieter Notebomer, 22-12-1979

geboorten

10-06-1980
Dieuwie Tineke Veenstra 11-02-1973 Siebrigje Jongsma 02-07-1977 Luwig Boudewijn Veenstra 08-12-1975 Johanna Martina Anna Henstra, 10-11-1980 Christina Solle 22-05-1977 Egbert Jan Willem Veenstra 18-02-1977

geboorteberichten

26-12-1980
geboren Corina Wilma Dijkstra; de Boer

geboren

23-01-1981
Hendrik Wiebe -Erwin- Guitzen 23-01-1981

geboorteberichten

06-03-1981
geboren Jan Notebomer

geboorteberichten

27-02-1982
geboren Wouter Zuiderveld; Eupen

geboorteberichten

25-09-1982
geboren Meile Miedema kempenaar

geboren

11-01-1983
Geboren, Martijn, Jan, Janny en Iene en Jan Stokroos

geboren

09-02-1997
Sharina Veenstra 09-02-1997, dochter van Jan en Henriƫtte Veenstra.

geboren

20-10-1999
Matthijs van Deel, kind van Tjitske en Erik van Deel op 20-10-1999