Overzicht

Overzicht knipsels

Jaarverg. Zangver. Zingt den Heere

09-04-1938
Onbekend
Namen: W. Douma, U. Froentjes, H. van der Velde, mej. G. Bouwkamp, J. van der Velde, F. Dijkstra, mej. J. Bouwkamp, C. van Anken

dag uit van zangkoor

27-08-1938
Onbekend
met de boot van Gebr. Huisma naar Grouw en Leeuwarden

Jaarverg. Chr. Zangver. "Zingt de Here"

21-02-1969
Onbekend
dhr. W. Jongsma, dhr A. Dijkstra, mevr. T. de Vries, mevr. A. Huisman Hzn (is Huisma), mevr. H. Veenstra Hzn, dhr J. Veenstra, mej. A. Huizinga, dhr R. Huizinga, mevr. A. Huisma Hzn, dhr Zijlstra (zangvereniging)
Jaarverslag, notulen, financiƫel overzicht, kascontrole, bestuursverkiezing, verkoopactie meegebrachte spullen, declamaties, (solo-)zang

Concert

24-07-1970
Onbekend
Chr. Muziekver. De Bazuin, drumband, Zangver. Zingt de Here, zangver. uit Enumatil
Concert op terrein voor het dorpshuis, taptoe door Bazuin en drumband

puddingbroodjes

07-11-1977
Puddingbroodjesverkopen voor aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie voor jongerenkoor Joyful Sound
zang

zangkoor

00-03-1980
Zingt de Here jaarvergadering G. Jongsma, mevr. Storm, R. Huizinga, J. Veenstra, M. Zwama, D. Wijbenga, Veenstra, H. van der Molen - van der Veen

kinderkoren festival

00-05-1980
uit omliggende dorpen.

diversen

16-08-1984
de vakantie van het zangkoor zit erop; B. Douma

Zangavond Lutjegast

10-10-1984
Zangavond in de Kandelaar

Zingt de Here

20-03-1986
jaarvergadering. H. Douma, L. Wijbenga-Land, P. Hoekstra, R. v.d. Es, E. Dijkstra-Boersma,J. Notebomer.

Zingclub / Klaverjassen

14-02-1988

Gospelconcert Lutjegast

19-02-1989

Zingconcert in geref kerk

05-04-1992

Joyfull sound

08-04-1992
Joyfull sound gaf geslaagd concert. M. v.d. Velde,

muziekfestival

23-10-1993
Korpsen uit de omgeving, koorzangavond en een 2e. , fotowedstrijd, volksdansen

zanguurtje

19-10-1996
19-10-1996 liederen van Johannes de Heer samen zingen in Hervormde Kerk. begeleiders Klaas Stroobosscher en Bert van der Velde

zingen in Ned. Hervkerk

03-11-1996
Chr. Zoutkamper Mannekoor olv Jan Wubbema Ds. G. Posma

kerstnachtdienst

24-12-1996
Ds. A.J. v.d. Wiel Zangkoor Zingt den Heer.

concert

00-03-1997
Joyful Soud bestaat 10 jaar. met een spetterend optreden

kinderkoren zingen

20-03-1997
Kinderkoren gaven concert is de kerk