Overzicht

Overzicht knipsels

Afscheid ds. K.A. Scheeres

27-09-1963
Onbekend
K.A. Scheeres, echtpaar Veenstra, dhr. A. van der Zee
Afscheid predikant Geref. Kerk op 27 september Schiet- en sjoelavonden ten bate van nieuw te bouwen dorpshuis Predikant uit Lollum bedankt voor beroep van Geref. Kerk

Opening dorpshuis

13-05-1966
Onbekend
dhr G. Douma Prov. Opbouw-organisatie Barsema's Bouwonderneming
Klok aangeboden door Barsema, cadeau's en bloemen van o.a. de firma's Wiersema, De Haas, Geref. Vrouwenver. Chr. Zangvereniging, Begrafenisver., Reisver. D.E.S, Herv. Kerkkoor, Herv. Jeugdclubs, Chr. Plattelandsvrouwen, Vrouwenver. o.l. school enz. 's-Avonds feest voor het dorp met muziek van De Bazuin en Toneelver. Unitas uit Hoogkerk speelt blijspel "De dochters van de baas".

officiele opening

13-05-1966
groot feest

Openbare Bibliotheek

07-03-1969
Onbekend
Bibliobus verdwijnt, in dorpshuis vanaf 4 maart 1969 Bibliotheek gevestigd

Filmvertoningen

21-03-1969
Onbekend
's middags films voor de jeugd, 's avonds de film "Super intelligente wezens van achter de maan landen op de aarde"

Jaarvergadering

12-02-1971
Onbekend
dhr I.I. Stokroos, dhr R. Westerdijk, dhr L. Wijbenga, dhr Joh. Huisma, dhr S. Huizenga

IVN bloemschikwedstrijd

15-10-1971
I.I. Stokroos, Hoving-Westerlaan, Vos Jr. en H. Brandsma juryleden, Mevr. T. Beving-Hoeksema werd 4e mej. L. Oldenburger werd 5e mej. J. Veenstra 6e, allen uit Lutjergast

opening Dorpshuis

13-08-1976
Opening van vernieuwde Dorpshuis door Blakeney, de Australische Ambassadeur, Burgemeester Verbree, Toxepeus, bezoek van graven van zes Australische oorlogsvliegers, Mevr. Oosterwijk-Jonker had tentoonstelling gemaakt van boeken over Abel Tasman.
dorpshuis, ambassadeur,

heropening 1976 van Kompas

20-08-1976
Door de F.J. Blakeney, ambassadeur van Australiƫ

Disco Drive In Show

00-05-1979
Noise Production

advertenties

13-09-1979
Dansles in Lutjegast; J. A. B. Zinkham

muziek

29-02-1980
60 jaar muziek in Lutjegast
Bazuin

diversen

00-09-1980
Sportuitslagen van Luvo vergadering van CPB in Kompas, P. Huisma - Douma, D. v.d. Heide, J.G. Broertjes Open Deurdienst op zondag 7 september 1980 Piet Miedeman neemt bedrijf over van zijn vader M. Miedema Collecte voor PIT f 252,67

vergadering Dorpshuis

00-04-1981
G. Douma, A. Pietersma,G.H. Lania, G. Huisma Pzn,

autocross

25-07-1981
J. Hoekstra benoemd tot hoofdleidster Kleuterschool te Doezum Anjerfondscollecte f 1.168,05 Gras op klei om te maaien. T. Miedema Autocross 25 juli 1981 P. Hoekstra verkocht haar huis aan B. de Jager te Zevenbergen

opknappen dorpshuis

00-10-1982
met subsidie worden de dorphuizen van Kornhorn en Lutjegast opgeknapt.

vrijwilligers

00-01-1984
Nu geleid door vrijwilligers.

MFC

00-10-1984
Plannen voor een MFC in Lutjegast

start concertserie

18-10-1986
serie muziekconcerten.

Sinterklaasinocht

29-11-1986