Overzicht

Overzicht knipsels

diversen

13-06-0987
te koop: bankstel en Datsun Geslaagd Anja v. Esch voor Alg. Handelskennis Rommelmarkt voor de Bazuin

en Leekster Courant

04-02-1939
Leeuwarder Courant
Advertentie voor maaimachine, kachels, moffelen van rijwielen, hulpprediker, gedenkteken voor Abel Tasman, wasmiddelen, vruchtbomen, schaatsen, landbouwwerktuigen , vergadering van de christelijke school Horksema, Dijkstra, Rozema,v.d, Hoff, Sinnema, Iepema, Bouwkamp, Oosterheerd

diversen

03-02-1940
Nieuwsblad van het Noorden
Overdracht winkel van Kok naar P.P. van der Heide, Klaas van D, vrijgesproken van diefstal. Erven Drenth verhuren grondstuk met woonhuis aan J. Stokroos Vergadering CBTB Bloemhof, Dijkstra

afscheid schoolhoofd O.L.S.

04-05-1946
Meester en Juffrouw Copinga, nieuw schoolhoofd mr. Verboom, oud schoolhoofd mr. J. van Veen, dhr. J. Rozema, mw. Bron, dhr. H. Brandsma van het zangkoor
afscheid van schoolhoofd, vertoning film en optreden zangkoor

diversen

06-09-1946
onderwijzer gezocht voor de gereformeerde school Lutjegast, R de Vries melkrijder uit Oldekerk overleden, Ouwenga de geboorte van Leendert Martini, Bosma

diversen

00-06-1950
de oude openbare lagere school te Lutjegast, W.J Jeltema

diversen

10-01-1952
Leekster Courant
beroerte van Pieter Spoelstra, Folkerts vergadering van de A.R kiesvereniging, R de Vries, Hazenberg, J. Dijkstra uitstapje voor de bejaarden van Lutjegast, Huisman geboorte van Alberdina Veenstra, Miedema gedenksteen van Abel Tasman in de muur van de kerk, Cosgrove premier van Tasmanië in ons land, R. Cosgrove, Gertrude, E.S Nasch, Z.E Barsdell, Alfred stirling overleden Arend Driest R. de Vries benoemd hoofd Geref. school Nieuweroord (dr.) B. v/d Leest onderwijzer Chr. Nat school groningen, K. Dijkstra
vergaderingen

examenuitslag

04-06-1960
Het Westerkwartier
Jan Babois, Haring K. van der Veen, Pieter de Vries, Rinske Zwier, Freerkje Bekkema
scholieren O.L.S. deden verkeersexamen in Grootegast

benoeming onderwijzeres

09-07-1960
Onbekend
mej. J. Kuipers te Westerbork
onderwijzeres benoemd en aangenomen aan de Christelijke school

schoolreis O.L.S.

16-07-1960
Het Westerkwartier
via Afsluitdijk naar sluizen Kornwerderzand, bruinvis aangespoeld, boswandeling Gaasterland, zwemmen in IJsselmeer of spelen in speeltuin. Speeltuin en doolhof met lachspiegels in Oranjewoud

verslag zomerfeesten

27-08-1960
Het Westerkwartier
A. van der Zee, J. Jongsma
optocht, schoolfeest, prijzen voor schoolwagens, andere wagens, fietsen, paarden, kinderspelen, optreden toneelgezelschap "De Oud-Groene Weezen", ze spelen "Op Brongersheerd". Volksspelen met fietsenrace, zaklopen, stoelendans te paard, zaklopen van paren, stoelendans, oriënteringsrit voor rijwielen met fopcontrole

openbare lagere school

08-06-1962
Onbekend
Joh. Babois, Jan Grupstra, Jannie Smits, Jan Stokroos, Jan Jochum de Vries, Daniël Geert Zijlstra
opsomming van enkele leerlingen van O.L.S.

Leerlingen Bijz. Lagere School

08-06-1962
Onbekend
Rietje de Groot, Aafke de Haas, Hendrik Hamstra, Oebele Helder, Albert Notebomer, Hennie Solle, Marike Stol, Gretha Strating, Gerrit Veenstra, Karst Vogelzang, Lenie Westerhof
Opsomming van enkele leerlingen van de christelijke school

Schoolreis, examenuitslag en E.H.B.O.

29-07-1962
Onbekend
bericht 2: J. Strating bericht 3: Dr. van der Laan
verslag schoolreis Chr. school J. Strating slaagt voor onderwijzersexamen 2e leerkring aan de Kweekschool met de Bijbel te Groningen Tegenover Chr. school werden E.H.B.O.-demonstraties gehouden

Benoeming onderwijzer

05-10-1962
Onbekend
D. Jellema te Zuidhorn
benoeming van onderwijzer aan Chr. school

Pensioen schoolschoonmaakster

17-06-1966
Onbekend
mevr. L. Bakker (is Klaske Bakker-Hoogsteen), dhr. L. (Luurt) Bakker, dhr. J. Notebomer, dhr E.E. Strating
Bestuur en personeel van de Chr. school nemen afscheid van mevr. Bakker ivm bereiken persioengerechtigde leeftijd

Schoolreisje Chr. Lagere School

07-07-1967
Onbekend
reis naar sprookjestuin Zuidlaren, zandvlakte Drouwenerzand, vogelcircus Drouwen, dierenpark en speeltuin Emmen, speeltuin Norg

Ouderavond O.L.S.

01-03-1968
Onbekend
dhr R. Westerdijk, mevr. Westerdijk, Grietje Babois, mej. Sterenborg, dhr H. Beving
voordracht, toneelstukjes, muziek van Trio Haak, verloting

Benoeming kleuterleidster / Uitslag wedstrijd

27-12-1968
Onbekend
mej. A. Boersma, mej. W.J. Bosma, Dokkum
Kleuterleidster wordt opgevolgd wegens huwelijk Dames en Heren van LuVo winnen wedstrijd tegen Oostwold

Ouderavond Chr. Kleuterschool

28-03-1969
Onbekend
dhr. Joh. Veenstra, dhr J. Zwama, mej. Bosma, Alberdientje Veenstra, Janny Hoekstra, dhr T. de Vries (onderwijzer)
Notulen, jaarverslag, volksdansjes, zang, versjes opzeggen, verkoop meegebrachte goederen, verloting van een pop, naam beer raden, spelletjes, liedjes