Overzicht

Overzicht knipsels

kerstfeest van zondagschool

02-01-1992
kerstfeest van zondagschoolkinderen. van de hervormde kerk. Gr. van Slooten, T.J. de Vries, J. Westerhof-Jongsma, B. van Koten, R. Huisma-Iepema, J. Zuidema

Grafsteen uit1610.

25-12-1610
Grafsteen uit 1610, waarschijnlijk van de moeder van Abel Tasman eerste vrouw Klaasje Hendricks, op steen Eefke Hendricks de huisvrouw van Aette Riemers Tineke Algra

NH kerk

19-11-1927
Leekster Courant
De Pastorie en omgeving Hervormde kerk opgeknapt. 27 november 1927 doet Ds. Prins zijn intrede

Uit de Oude Doos

10-03-1928
Leekster Courant
verbreding en verwijderen van scherpe bochten in de Abel Tasmanweg Inwijding van de Chr. Geref Kerk aan De Wieren in 1928

goede oude tijd

22-06-1935
Leekster Courant
plaatsing gedenksteen van Abel Tasman aan Hervormde Kerk

en Leekster Courant

04-02-1939
Leeuwarder Courant
Advertentie voor maaimachine, kachels, moffelen van rijwielen, hulpprediker, gedenkteken voor Abel Tasman, wasmiddelen, vruchtbomen, schaatsen, landbouwwerktuigen , vergadering van de christelijke school Horksema, Dijkstra, Rozema,v.d, Hoff, Sinnema, Iepema, Bouwkamp, Oosterheerd

diversen

02-06-1939
Nieuwsblad van het Noorden
de nieuwe brug bij Eibersburen 't café Huisma te Eibersburen werd publiekelijk verkocht; Bruins, K. van der Laan, Eeuwe Hoogheem uitslag verkiezingen van de Gereformeerde Kerk; J. Haanstra, R. Venema, J. v/d Heide, L. Zijlstra, M.F Bouma, M. Holwerda, J. Wouda, E. Dijkstra, W. v/d Velde, H. Baron, R. Alserds, C. J Goslinga

diversen

03-02-1940
Nieuwsblad van het Noorden
Overdracht winkel van Kok naar P.P. van der Heide, Klaas van D, vrijgesproken van diefstal. Erven Drenth verhuren grondstuk met woonhuis aan J. Stokroos Vergadering CBTB Bloemhof, Dijkstra

diversen

10-01-1952
Leekster Courant
beroerte van Pieter Spoelstra, Folkerts vergadering van de A.R kiesvereniging, R de Vries, Hazenberg, J. Dijkstra uitstapje voor de bejaarden van Lutjegast, Huisman geboorte van Alberdina Veenstra, Miedema gedenksteen van Abel Tasman in de muur van de kerk, Cosgrove premier van Tasmanië in ons land, R. Cosgrove, Gertrude, E.S Nasch, Z.E Barsdell, Alfred stirling overleden Arend Driest R. de Vries benoemd hoofd Geref. school Nieuweroord (dr.) B. v/d Leest onderwijzer Chr. Nat school groningen, K. Dijkstra
vergaderingen

Jaarverg. Herv. jongens- en meisjesver.

03-12-1960
Onbekend
Ds. van Wijngaarden, Ginie Zijlstra, Eite Beute, dhr. H. Hooi, dhr M. Bakker, mevr. Regts, mevr. van Wijngaarden, Fokje Hoekstra, Koop Oldenburger
avond in Herv. Kerk met overzicht van het afgelopen jaar, verder declamatie, een tableau en samenspraken door beide verenigingen (wedstrijd), Fokje en Koop winnen hierbij beiden een boek

Jaarverg. Oudervereniging Geref. Jongens en Meisjesclubs

16-03-1962
Onbekend
dhr S. Vogelzang, dhr E.E. Strating, dhr S. de Boer, mevr. Sj. Jongsma, dhr Sj. Jongma, mevr. H.E. Solle
spreker ds van Zutphen uit Enumatil over "Waarin is de jeugd van tegenwoordig anders dan vroeger"

Jeugdgebouw Geref. Kerk

27-04-1962
dhr S. Vogelzang
Uitvoering ten bate van nieuw jeugdgebouw. Samenzang en spel van De Bazuin. Toneelstuk "Als het koren rijpt" in 5 bedrijven opgevoerd

Uitstapje Herv. Jongens- en Meisjesver.

17-08-1962
Onbekend
reis naar Harderwijk, Apeldoorn en Oranjewoud

Jaarverg. Geref. Jongens- en Meisjesclubs

14-12-1962
Onbekend
O. Jongsma, Grietje Diepstra, Harmke van der Vaart, K. Strating, Willy Kootstra, Poppe Douma, Joh. Diepstra, mevr. B. Douma, mevr. E. van der Vaart , mevr. S. de Vries, de heer S. Vogelzang
Welkomstlied, jaarverslagen, samenspraken, declamatie, zang en hersengymnastiek

Afscheid ds. K.A. Scheeres

27-09-1963
Onbekend
K.A. Scheeres, echtpaar Veenstra, dhr. A. van der Zee
Afscheid predikant Geref. Kerk op 27 september Schiet- en sjoelavonden ten bate van nieuw te bouwen dorpshuis Predikant uit Lollum bedankt voor beroep van Geref. Kerk

Jaarverg. Geref. Vrouwenvereniging

28-02-1964
Onbekend
ds. K.A. Scheeres, mej. J. (Janneke) Pera, mevr. L. Dijkstra (Lies Dijkstra-Boersma), dhr. E.E. Strating, dhr. E. van der Es
in lokaal Geref. Kerk bijeen, notulen en jaarverslag, financieel overzicht, barig saldo, inleiding over "Het ambt der vrouw in de kerk", zingen, vraaggesprek, collecte voor jeugdgebouw, hersengymnastiek, verhaal en declamatie, collecte voor voedselpakket

Koninginnedag

08-05-1964
Onbekend
dhr L. Wijbenga ds. J. van Wattum, Landsmeer
Chr. Nat. Oranjevereniging viert Koninginnedag. De Bazuin gaat rond door het dorp en speelt op plein voor Geref. Kerk. Toneelavond. Chr. Toneelver. "Unitas" uit Hoogkerk speelt blijspel in 4 bedrijven genaamd "De onbekende wereld", afgewisseld door orgelspel Geref. Kerk heeft beroep uitgebracht, de dominee bedankt

kranten artiekel

26-10-1964
Leekster Courant
Lutjegast ontwikkeld zich meer, bugermeester Koster station Lutjegast word verward met station visvliet

Aankondiging nieuwbouw Geref. verenigingsgebouw

03-09-1966
Onbekend
Aannemersbedrijf Fa. K. van der Velde, Lutjegast
na nieuw dorpshuis krijgt dorp een tweede nieuw gebouw erbij, gebouw naast de Geref. Kerk

Startavond van de G.J.V.

16-09-1966
ds Soepboer, ds. A. van Asselt te Dokkum, zusjes Sijtsma van Gerkesklooster, mevr. H. van der Velde (Annie) en dhr. Beijert van Grootgegast
Start seizoen jongerenvereniging van de Geref. Kerk. Avond met spreker, zang, orgel en trompet