Overzicht

Overzicht knipsels

Koninginnedag

08-05-1964
Onbekend
dhr L. Wijbenga ds. J. van Wattum, Landsmeer
Chr. Nat. Oranjevereniging viert Koninginnedag. De Bazuin gaat rond door het dorp en speelt op plein voor Geref. Kerk. Toneelavond. Chr. Toneelver. "Unitas" uit Hoogkerk speelt blijspel in 4 bedrijven genaamd "De onbekende wereld", afgewisseld door orgelspel Geref. Kerk heeft beroep uitgebracht, de dominee bedankt

Oranjever. kondigt feest Koninginnedag aan

19-04-1968
Onbekend
Chr. Nationale Oranjevereniging kondigt feestavond aan met Koninginnedag 30 april, mmv De Bazuin en de Gymnastiekvereniging, advertentie volgt

Koninginnedag

03-05-1968
Onbekend
dhr E. Veenstra, dhr Broekema
Verslag feestavond van Oranjevereniging met Bazuin en Gymnastiekvereniging, optreden selectiegroep, volksdansdemonstratie

Advertentie

25-04-1969
Onbekend
Aankondiging uitvoering Oranjevereniging m.m.v. Gymnastiek- en Muziekvereniging

Koninginnedag

09-05-1969
Onbekend
dhr E. Veenstra, zangduo mej. D. Veenstra en mej. R. van der Velde, mevr. T. de Vries
optreden Chr. Muz.vereniging De Bazuin en gymnastiekvereniging

Koninginnedag

07-05-1971
Onbekend
dhr F.J. Jellema, dhr Tillema, Groningen, ds. Van der Lee
's morgens rondgang drumband en muziekvereniging, 's avonds feestavond met o.a. muziek van Bazuin en bingospel

feestweekprogramma

23-08-1978
Dit was er in 1978 in Lutjegast

feest

30-04-1980
koninginnedag en bevrijdingsdag een feest, G. Jongsma. D. Luinstra, Margriet Bruining, Thea de Vries, Didi v.d. Velde, Jitske Zuidema, Astrid Solle, Rob Anne, Annmiek Ettina Oost, Bert en Annelies Helmholt, Frederik Jager, Antje Jongsma, Dinie v.d. Velde, Alex Meijer, Jan Hazenberg, Jurjen de Haas,

toneelavond

30-04-1981
30 april met Vlaamse Reuzen

koninginnedag

30-04-1982
groot feest met veel activiteiten: T. Fabriek

koninginnedag, dag te vroeg

29-04-1983
Oranjever., feestavond op vrijdag, zaterdag spelen voor de kinderen, fietscross enz

sinterklaasintocht

26-11-1983
rondgang drumband poppenkastspel door de kinderen.

Chr. Oranjevereniging

21-01-1985
DE toekomst van de Chr. Oranjevereniging blijft van wege gebrek aan ;leden onzeker. T. Fabriek. I.J.Stokroos, J. Henstra, J. de Vries, P. Miedema, B. Vegter

Bevrijdingsfeest

30-04-1985
40 jaar bevrijd programma van de oranjever.

feest en promovendus

30-04-1985
Bevrijdingsfeest was groot succes B. Vegter H.D. Flap, promoveerde tot Doctor in sociale wetenschappen.

Oranje vereniging

12-02-1986
B. Vegter, Y. Stokroos, J. Henstra, G. de Boer, G. v.d. Heide

Jaarvergadering

12-02-1986
Henstra, vd Heide, Stokroos,

Boottocht Oranjevereniging

30-04-1986
Boottocht voor de Oranjevereniging

oranjevereniging

00-03-1987
bestuurswisseling bij Oranjevereniging Lutjegast; J. Henstra-Ytsma, J van de Veen

feest 30 april en 5 mei

04-05-1987
Groots programma. zie tekst