Overzicht

Overzicht knipsels

hengelclub / collecte

18-06-1971
J. Bosklopper, Th. de Vries, J. Niewold, H. v.d. Velde Sr., C.Meijer. collecte voor Het Hogeland f 196,20

uitje bejaarden / collecte

00-09-1978
De bejaarden zijn op stap geweest naar het Historisch Museum Roden geweest. Uniecollectie heeft f 2000,-- opgebracht = ongeveer € 950,=

collecte

00-09-1978
Collectie Voor PIT. opbrengst f 211,25 = uim 100 euro.

wedstrijd LUVO / collecte

00-09-1978
Luvo won met 3-0 Collecte voor KWF bracht f 1397,29 = € 650,=

2e stuk van kerstwijding

18-12-1978
Collecte voor vluchtelingen bracht f 396,35 op

Hartstichting

00-04-1979
Lutjegast f. 1.100,35 gulden

SAKOR

00-07-1979
vorig jaar f. 326,38 dit jaar f. 432,96 in Lutjegast

advertenties

00-09-1979
beurs verloren door W. Dijkstra PIT collecte bracht f 251,70 op Oppas gevraag voor zoontje van twee en half jaar., M. Bos

vergadering CPB

00-09-1979
S. de Haan / Postma, H. J. Kloppenburg / Hoiting, A. Martini / Bosklopper, collecte KWF f 1269,80 opgebracht

diversen

00-10-1979
Jan Boer, zoon van kapper Boer, gepromoveerd tot doctor in de Godgeleerdheid collecte geestelijk gehandicapten bracht f 402, 70 op herfstcollecte van vrouwenraad bracht 457,10 op Jan Stokroos en Janny Stokroos breiden winkel uit met bloemen en non foodshop. verkoopmiddag voor restauratie Herv. Kerk bracht 700 gulden op.

diversen

00-10-1979
opbrengst van de collecte voor het Prinses Beatrix Polifonds W. Dijkstra slaagde voor de studierichting Maatschappelijk werker H. E. Solle won prijzen als konijnenfokker

diversen

00-11-1979
opbrengst collecte voor de vrouwenraad

advertenties

00-04-1980
Autocross op Paasmnaandag Weekend voordeel bij Jopie v. d. Molen, Kroon Z.B. Jan en Janny Storroos vakantiezegels inleveren S. Huizenga voerdroogkuil Buikstede 1 5 gave eiken eetkamerstoelen AT. 1 kleiaardappele, Miedema collecte Hartstichting f 1074,36 Vakantiebonnen inleveren S. de Boer

collecte

00-05-1980
Sakor bracht op f 307,30

diversen

00-05-1980
T. Fabriek en F. Jagersma benoemd als leerkrachten aan de Christelijke basisschool F. Diepstra slaagde voor diploma Praktische Digitale Techniek. Collecte rode Kruis bracht op f 627,15

diversen

00-05-1980
Collecte Anjefonds bracht op f 324,88 te koop Yamaha brommer. E. de Vries Heemskerkstraat 24 Damesfiets en twee handnaaimachines Tasmanweg 52 '

diversen

00-09-1980
Sportuitslagen van Luvo vergadering van CPB in Kompas, P. Huisma - Douma, D. v.d. Heide, J.G. Broertjes Open Deurdienst op zondag 7 september 1980 Piet Miedeman neemt bedrijf over van zijn vader M. Miedema Collecte voor PIT f 252,67

collecten

00-05-1981
hartstichting f 1.084,40 sakor, kinderbescherming f 352,70

fondsen

00-06-1981
opbrengst Fonds voor Epilepsie

autocross

25-07-1981
J. Hoekstra benoemd tot hoofdleidster Kleuterschool te Doezum Anjerfondscollecte f 1.168,05 Gras op klei om te maaien. T. Miedema Autocross 25 juli 1981 P. Hoekstra verkocht haar huis aan B. de Jager te Zevenbergen