Overzicht

Overzicht knipsels

jaarvergadering dorpsbelangen

00-03-1965
Midweek
G. Douma, M. Bakker, R. v.d. Vaart, M. Miedema, J. Oldenburger, Rients Gratema, L. Wijbenga

geref. schoolver.

24-12-1971
E. Veenstra, A. IJtsma, I. Holtrop, T. Kamminga B. Martini ledenvergadering

CPB

00-09-1978
vergadering in Kompas van CPB P. Huisma/Douma, Martini, Visser

krantenartikel

00-11-1978
vergadering van de A. R. Kiesvereniging; L. Hoeksema, G. Martini, J, v/d Ploeg, J, van Dijk,

diversen,

25-11-1978
Jaarvergadering van de Nederlandse Christelijke Plattelandsvrouwenbond. Huisma-Douma, van Til-Zeldenrust, Hazenberg-Beerda, de Vries-Herema, Hoekstra, Poelman-de Groot, Jongsma. Vergadering van de Geref. Schoolvereniging.; W/ Jongsma, L. Hoeksema, Pietersma, A. Notebomer.

krantenartikel

10-12-1978
Jaarvergadering van de C.T.B.T; H. K. Hazenberg, W. de Vries, T. J. v/d Molen,

vergadering

20-12-1978
van AR-kiesvereniging.; L.Hoeksema, G. Martini, Broersma In Hervormde Kerk, kerstfeest voor de kinderen van de zondagschool, Ds Leegsma, Betty van Koten, Ellen Zuidema,, S. van Koten- van der Molen.

diversen

00-02-1979
vergadering Begrafenisvereniging De Laatste Eer., K. Ottens, J. van Koten, P. Bouwkamp. Gevraagd Magazijnmeester volgens de gemeente verkrotten de huizen van Lutjegast. De meeste bewoners zijn wel tevreden. Als het echt zo was, is er veel verbeterd sindsdien.

krantenartikel

00-03-1979
de leden van de C.P.B kwamen in ,,'t kompas" in een vergadering bijeen. P. Huisman-Douma, Van Duinen, A. van Til-Zeldenrust

krantenartikel

00-03-1979
ledenvergadering van de Chr. gymnastiekvereniging ,,Turnlust" D. Notebomer, A. Bosklopper-Postma, K. Ploeg, H. Veenstra, D v/d Velde

krantenartikel

00-03-1979
in 't Kompas werd de jaarvergadering gehouden van de begrafenisvereniging ,, de laatste eer" L. Hoeksema, P. Bouwkamp, R. de Vries, J. Iepema, A. Postma, Th. Solle, J. van Koten, F. Zuidema, R. v/d Vaart, K. Ottens

jaarvergadering

00-03-1979
Van De Bazuin, H. v. d. Velde, G. Martini, J. Oldenburger-Hoogstra, F. Jager, mej. J. Berghuis, mej. A. Pop,

jaarvergadering

00-03-1979
jaarvergadering Chr. Zangvereniging Zingt de Here. G. Jongsma, C. Meijer, G. van Til/Zeldenrust, W. Notebomer/Douma, mevr. A, Jongsma/van Slooten, G. Veenstra, Mevr. H. v.d. Molen/v.d. Veen, J.Veenstra Az.

krantenartikel

00-03-1979
de G.J.V.'ers hielden een feestelijke jaarvergadering. Wiebe Dijkstra, Tadema, Sjoerd en Anja Zuidema, J. Renkema

diversen

00-03-1979
de leden van de C.P.B kwamen in het dorpshuis samen om te vergaderen; P. Huisman-Douma, J. Poel A.R-kiesvereniging te Lutjegast hield een jaarvergadering; L. Hoeksema, H.K. Hazenberg grote eiken buffetkast, mahonie hangkast en een 3-ladenkast te koop gaskachel te koop jonge Stabij hond en 2 marmotten te koop

AR-kiesvereniging

31-03-1979
Jaarvergadering AR L. Hoeksema, H.K. Hazenberg,
politiek

krantenartikel

30-04-1979
Jaarvergadering van de Chr. Oranjevereniging; G, Jongsma, J. Kluiter, G. Vegter-Holtrop, T. Pop-Helmhout, J. Jongsma-Hoekstra, I. de Haan-v/d Meer, B. Postmus-Borgers

krantenartikel

00-11-1979
jaarvergadering van de ijsbaanvereniging Abel Tasman; A. Wierda, I. I. Stokroos, A. Bos, P. B. Huberts, D. Ites,

advertenties

12-11-1979
Jaarvergadering ijsbaanvereniging ,,Abel Tasman"; A. Pops, P. de Boer

CBTB

00-12-1979
Bodemdeskundige te gast Hazenberg, W. de Vries, Hartsema, K. de Vries en T. Solle