Overzicht

Overzicht knipsels

Kaartclub/Geslaagd

27-04-1995
personen kaartclub: A. Been, S. Huizinga, R. v.d. Velde, G. Solle, J. Wiersma, A. Broersma, D. v.d. Vaart, J. v.d. Velde, T. Vogelzang, D. v.d. Velde, A. v.d. Molen, B. Scheper, S. Helmholt, L. Roede, C. Eilander, I. v.d. Vaart, L. v.d. Velde, E. Reitsma, H. Meijer, J. Veenstra, H. Roede, G. v.d. Vaart, L. Douma, E. Tuinstra, J. Roede, A. Scheper, Y. Helmholt, J. Scheper, F. Vogelzang, R. Scheper, A. IJtsma.Geslaagd J. Oost masseuse-opleiding, A. Oost kapitein, A. Oost restaurantgastvrouw. W.Moltmaker gaat huis verbouwen A.Tasmanweg 48

twee advertenties

18-03-1936
Nieuwsblad van het Noorden
Gevraagd hoofd der school in Lutjegast Vergadering van vereniging ziekteverzekering Faber, Meijer, Sipkes
school

Jaarverg. Zangver. Zingt den Heere

09-04-1938
Onbekend
Namen: W. Douma, U. Froentjes, H. van der Velde, mej. G. Bouwkamp, J. van der Velde, F. Dijkstra, mej. J. Bouwkamp, C. van Anken

dag uit van zangkoor

27-08-1938
Onbekend
met de boot van Gebr. Huisma naar Grouw en Leeuwarden

vooraankondiging te houden bazar

29-10-1938
Onbekend
muziekver. houdt bazar op 9 en 10 nov met diverse attracties

bestuursverkiezing bouwvakkersbond

01-04-1939
Onbekend
Namen: dhr. Rozema, M. de Vries voorzitter, K.G. van der Velde, secretaris, H. Moes, penningmeester
Verkiezing bestuur van de "afdeeling Grootegast en omstreken der N.C.A.B.", voluit: Ned. Chr. Aannemers- en Bouwvakpatroonsbond

Jaarverg. Chr. Schoolvereniging

23-02-1946
Onbekend
H.K. van Anken, H. Kammenga (moet zijn: Kamminga), J.E. Dijkstra, W. Zuidersma, B.Martini, H. Ufkes

Jaarverg. controlever.

23-03-1946
Onbekend
café Huisma, Eibersburen, F.A. Hazenberg, Joh. Beving, P. Sipkens, Westerhof
boerenvereniging inzake melkcontrole, kascontrole, herverkiezing voorzitter Hazenberg

controlevereniging

00-03-1957
Vergadering Controlevereniging op Eibersburen Cafe Huisman Fietsen kopen en reparatie T. van der Heide

Feestavond ver. Dorpsbelang

23-08-1958
Onbekend
Dorpsbelang, Kunstkring, ds. Scheeres
Eerste feestavond van de festiviteiten met opvoering blijspel "Onder valse vlag". ds. Scheeres leidde de avond

Jaarverg. ver. Dorpsbelang

21-03-1959
Onbekend
W. Huberts, voorzitter, M. Bakker, secretaris, wijlen dhr. J.Meijer, subcommissielid, R. van der Vaart, penningmeester, de heren A. Moltmaker en W. Laanstra van de kascommissie, aftredende en herkozen bestuursleden G. Douma en M. van der Velde, de heer G. Huisma van de handelsvereniging
jaarverslag, kascontrole, verkiezing, bespreking festiviteiten in augustus (o.a. voor bromfietsers en wandelaars), culturele avond, maken van een dorpsfilm

ongeval, ongeval en schaakclub

12-03-1960
Onbekend
1e bericht: ongeval zoontje van J. Cruiming 2e bericht: ongeval J.H. Venema 3e bericht: uitslag schaakwedstrijd tegen Aduard, stand niet leesbaar schakers uit Lutjegast zijn: Th. Rosema, P. Wiersema, J.H. van der Velde, Sj. van Dellen, D. van der Vaart,, J. de Vries, P. Nicoud, A. Moltmaker, Kl. Helder, W. Stienstra, W. Oost, H. Ufkes en E. Poelman
knipsel bevat drie berichten, twee ongevallen en de uitslag van een schaakwedstrijd van de club van Lutjegast tegen Aduard

feestavond op bevrijdingsdag

14-05-1960
Onbekend
R. Alserda, voorzitter van Chr. Nat. Oranjever.
Feestavond gehouden in Geref. Kerk, Reciteerclub "Advendo" van Sebaldeburen voert stuk: "Rebel in de bergen" op

uitstapje ouden van dagen/beroeping predikant

16-07-1960
Onbekend
Geen namen in 1e bericht 2e bericht: J. Vogel, kandidaat (dominee) te Wormerveer
1e bericht: koffie drinken in Rolde, openluchtmuseum Schoonoord, theedrinken Drouwenerzand, dierentuin Emmen, sprookjestuin Zuidlaren (vervallen door regen) 2e bericht: Chr. Geref. Kerk beroept kandidaat uit Wormerveer

oproep aan inwoners Lutjegast

13-08-1960
Het Westerkwartier
binnenkort dorpsfeest en schoolfeest, oproep om mee te doen aan optocht, dorp fleurig aanzien geven, verenigingen zorgen voor straatverlichting, dennengroen wordt beschikbaar gesteld

Opname dorpsfilm

13-08-1960
Het Westerkwartier
Dorpsbewoners worden al werkend met hark, zeis en andere gereedschappen gefilmd, 's middags de schoolkinderen gefilmd. Geluidsopnamen gemaakt in Geref. Kerk.

Jaarverg. Oudervereniging Geref. Jongens en Meisjesclubs

16-03-1962
Onbekend
dhr S. Vogelzang, dhr E.E. Strating, dhr S. de Boer, mevr. Sj. Jongsma, dhr Sj. Jongma, mevr. H.E. Solle
spreker ds van Zutphen uit Enumatil over "Waarin is de jeugd van tegenwoordig anders dan vroeger"

Oriënteringsritten met Pasen

27-04-1962
Onbekend
enkele winnaars uit Lutjegast: H. van der Velde, E. van der Velde, R. Keizer, S. Huizinga, K. Dijkstra, J. Henstra, A. Wierda
Dorpsbelang organiseert oriënteringsritten voor auto's en motoren categorie A en B en voor bromfietsen categorie A en B

Sluitingstijd winkels

20-09-1962
Onbekend
Handelsver. Lutjegast deelt mee dat zaken voortaan om 6 uur 's avonds zijn gesloten

aankondiging verkoop

16-10-1962
Onbekend
Herv. Vrouwenvereniging
Binnenkort verkoop van brei-, borduur- en naaiwerk