Oude Dorpsfilms

 

In de jaren 1954 en 1960 zijn in Lutjegast dorpsfilms gemaakt door J.W.L. Adolfs, die ook van veel andere Groninger dorpen dergelijke films heeft gemaakt. Een paar dagen lang reed de "filmwagen" dan door het dorp en huis voor huis kwam in beeld met de bewoners die zich buiten vertoonden: ramen wassend, tuinierend of op het land aan het werk. Daarnaast komen er mooie school-, sport- en muziekactiviteiten in voor. De opnames waren vooraf aangekondigd zodat bijna alle dorpsbewoners wel in beeld kwamen.

De Vereniging Dorpsbelangen heeft de filmspoelen altijd zuinig bewaard. Toen de tijd van filmprojectoren voorbij was zijn er videobanden van de films gemaakt. Maar jammer genoeg was het overzetten niet zo zorgvuldig gebeurd, waardoor met name in de film van 1954 diverse bewoners 'zonder hoofd' door de film wandelden.


Enkele jaren geleden ontstond binnen de Historische Kring het idee om het oude filmmateriaal professioneel te digitaliseren, namen aan de film toe te voegen en mogelijk geluid. Douwe Algra (die de nieuwe DVD-afwerking voor zijn rekening neemt) ging met de films naar het GAVA in Groningen, waar men wel geinteresseerd was in het materiaal. Deal: de oude films werden eigendom van het GAVA, schoongemaakt en in een goed klimaat opgeborgen. Lutjegast kreeg een digitale versie op DVD terug om verder te bewerken en aan te vullen.

Ondertussen hebben vele dorpsbewoners meegewerkt aan het achterhalen van de namen, zodat het mogelijk moet zijn in de loop van 2013 een meer informatieve versie van de dorpsfilms op DVD beschikbaar te hebben.

Ook zijn er nog foto's uit de oude films te halen. Op deze pagina een blik op vroegere middenstanders.

Boven: Meile Miedema. Ooit een Zuivelbedrijf aan De Wieren. Later kruidenier aan de Abeltasmanweg 70. Onder: Piet Wiersema (links, met De Bazuin), Hillie Wiersema-vd Es en Job Wiersema (sr). Destijds een manufacturenzaak aan de Abeltasmanweg 72 (centrum Lutjegast tegenover de kerk).

fotooud