Nieuws

Nieuwsoverzicht van Historisch Lutjegast

Een digitale wandeling over de begraafplaats van Lutjegast

18 november 2017 - In de loop van 9 jaar zijn er vijf zaken begonnen,  1. Het Huizenboek, uitgekomen 2013, supplement is in de maak. 2. Digitalisering van 20 jaar Tasman Koerier, klaar in 2015. 3. Maken van foto?EURTMs van alle grafstenen en het digitaal kunnen vinden hiervan. 4. De digitalisering van het archief van de vroegere Hervormde…

Tweede deel van het Huizenboek, vol met nieuwe (oude) verhalen

01 november 2017 - Niet alleen met de verandering tussen 2013 en nu, maar ook met oud bewoners, bv. kapper Boer van De Wieren 5 of bakker De Boer van Abel Tasmanweg 111.

Krantenknipsel database is klaar

29 september 2017 - Krantenknipsel Database In de loop van 9 jaar zijn er vijf zaken begonnen,  1. Het Huizenboek, uitgekomen 2013, supplement is in de maak. 2. Digitalisering van 20 jaar Tasman Koerier, klaar in 2015. 3. Maken van foto?EURTMs van alle…

Het verleden wordt een stukje meer zichtbaar

05 november 2016 - De Historische Kring Lutjegast heeft enkele jaren gelen samen met Staatsbosbeheer en IVN tussen de Bombay en de Mieden een natuurpad aangelegd. Op een derde deel van de afstand staat een kunstwerk waardoor je een stukje in het veld kunt bekijken en dat geeft een idee…

Ambassadeur Brett Mason in het Abel Tasman Museum

11 september 2016 - Het was een reuze eer om de heer Mason in het museum rond te leiden. Wat is leuke informatie over Abel Tasman voor de Australische ambassadeur? Natuurlijk niet wat ze in Australië al weten. De wetenswaardigheden in Nederland zijn in dit geval het meest interessant. Bijvoorbeeld het testament, waarin staat dat voor de armen van Lutjegast (Luytkegarst) de somma van vijfentwintig guldens ?EURoeieder?EUR?…

Doe het dorp een plezier voor het nageslacht; een aanvulling op het huidige Huizenboek

31 maart 2016 -   Een nieuwe uitbreiding van het bekendste boek van Lutjegast, "De huizen van Lutjegast en hun bewoners sinds 1880" komt binnenkort met een uitbreiding. sinds dat de bijbel van Lutjegast is uitgegeven is er weer veel veranderd in en om Lutjegast. Jan Lohmeijer is druk bezig om alle wijzigingen bij te houden voor zijn nieuwe boek, maar dat kan hij niet alleen. Help Jan een…

Uitnodiging HKL

31 maart 2016 - UITNODIGING Themabijeenkomst Historische Kring Lutjegast Op 11 april organiseert de Historische Kring Lutjegast, in samenwerking met het Abel Tasman Museum, een avond met als thema: Wie zijn geschiedenis kent is voorbereid op de toekomst! Tijd en plaats: maandagavond 11 april 2016 in het dorpshuis Kompas, Lutjegast. Inloop vanaf 19.30 uur…

De opbouw van een digitaal archief

31 maart 2016 - Bijlage met een nadere uitleg ter kennisgeving. Evenals allerlei stukken van het Abel Tasman Museum wordt al het materiaal dat binnenkomt bij de Historische Kring gescand en zo gedigitaliseerd. Standaard worden de scans gearchiveerd door ze over te zetten op een harde schijf. Dit vanwege de veiligheid. Officiële papieren worden opgeslagen in het…

Iene Ietse Stokroos bracht de geschiedenis van Abel Tasman terug in Lutjegast

20 april 2015 - Als eerbetoon aan Iene Ietse Stokroos werd zaterdag jl. in het Abel Tasman Museum te Lutjegast een gedenkschrift met beeltenis onthuld door zijn zoon Jan. Iene Stokroos was jarenlang dorpskruidenier in Lutjegast. Hij was in zijn dagen de initiatiefnemer, die er in belangrijke mate toe heeft bijgedragen dat de geschiedenis van Tasman in Lutjegast en ver daarbuiten bekendheid heeft gekregen. Mede…

Pachtgelden uit 1859

13 april 2015 - Oude stukken van de Hervormde Kerk. Mooie vondst over gronden van de kerk, in gebruik bij bewoners en er achter staat de pachtprijs per jaar in guldens. klik hier om de pachtgelden te bekijken

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Laatste