Bijzondere schenking

Datum: 13 april 2015

In de boerderij De Rikkerda hing sinds mensenheugenis een duiventil in de vorm van een miniatuur van de Hervormde Kerk (Torenkerk) te Lutjegast. Deze duiventil is enig in zijn soort. De erfgenamen van de voormalige bewoners van De Rikkerda (de familie Van der Veen) hebben contact met het secretariaat van de Historische Kring opgenomen, omdat men dit model van de kerk graag voor Lutjegast wil behouden. Daarvoor is een geschikte ruimte nodig; de familie heeft daar helaas zelf geen goede plaats voor. Men denkt aan een mogelijke aanvulling van het Abel Tasman/HKL Museum of ter verfraaiing van dorpshuis Het Kompas te Lutjegast. De breedte is 120 cm;  diepte 60 cm en hoogte, inclusief de torenspits, zo'n 110 cm. Daar het een kwetsbaar bouwwerk betreft vraagt men of er een stevige ondersteuning voor de kerk gemaakt kan worden en vooral of de ruimte waarin het model komt te staan voldoende hoogte heeft. De HKL heeft de familie intussen in positieve zin geantwoord en een voorlopige ruimte aangeboden. Suggesties voor een geschikte definitieve locatie zijn uiteraard van harte welkom.