Doe het dorp een plezier voor het nageslacht; een aanvulling op het huidige Huizenboek

Datum: 31 maart 2016

 

Een nieuwe uitbreiding van het bekendste boek van Lutjegast, "De huizen van Lutjegast en hun bewoners sinds 1880" komt binnenkort met een uitbreiding. sinds dat de bijbel van Lutjegast is uitgegeven is er weer veel veranderd in en om Lutjegast. Jan Lohmeijer is druk bezig om alle wijzigingen bij te houden voor zijn nieuwe boek, maar dat kan hij niet alleen. Help Jan een handje om de vragenlijst in te vullen.

 

Vragenlijst voor de aanvulling van het Huizenboek van Lutjegast:

 

Vraag 1:  U woonde hier al voor of in augustus 2013 ?

Zo nee, ga dan naar vraag 2

Zo ja: Is er in de samenstelling van de bewoners iets gewijzigd:

Is er van de bewoners iemand:

 a. geboren: naam, datum en plaats:

 b. overleden: naam, datum en plaats:

 c. gehuwd: naam, datum en plaats en met wie:

 d. verhuisd: naam, datum en plaats en waarheen:

 e. bij komen wonen: naam, datum en plaats en  waar vandaan:

Verder geboortedatum en -plaats, namen van ouders:

 

Verder met vraag 2 indien u binnen Lutjegast bent verhuisd

 

Vraag 2:

U bent hier na augustus 2013 komen wonen:

a. Ik / wij zijn verhuisd van .............. naar ..............

b. Ik / wij zijn hier nieuw komen wonen van buiten Lutjegast:

Geef dan graag de volgende gegevens van elk gezinslid indien van toepassing:

a. volledige naam en roepnaam:

b. geboortedatum en geboorteplaats:

c. evt. huwelijksdatum en huwelijksplaats

d. andere van belang zijnde gegevens, een foto van het huisgezin oid

e. namen van ouders:

f. Plaatsnaam waar je / jullie vandaan komen. Dat kan vorige gezamenlijke woonplaats zijn, of u vestigt zich hier en komt elk vanuit een andere woonplaats.

g. Uit deze verbintenis zijn de volgende kinderen geboren:

 

Vraag 3:

Zijn er nieuwe foto?EURTMs? bv na verbouwing van het huis, bij uitbreiding van het gezin en misschien mooie foto?EURTMs van vroeger die kunnen worden toegevoegd al of niet met een verklarende tekst.

 

Vraag 4:

In het Huizenboek zijn veel oud-bewoners alleen maar genoemd en verder weten we er niet veel van.

Onze vraag is nu: Heeft u gegevens en foto?EURTMs over families die hier vroeger gewoond hebben. Of weet u soms adressen tel. nummer van oud-bewoners of  nabestaanden bij wie wij kunnen informeren.

 

Heeft u hier antwoorden op dan kunt u een mail sturen naar historisch.lutjegast@gmail.com

vermeld wel even het juiste vraagnummer bij het antwoord.