Uitnodiging HKL

Datum: 31 maart 2016

UITNODIGING Themabijeenkomst Historische Kring Lutjegast

Op 11 april organiseert de Historische Kring Lutjegast, in samenwerking met het Abel Tasman Museum, een avond met als thema:

Wie zijn geschiedenis kent is voorbereid op de toekomst!

Tijd en plaats: maandagavond 11 april 2016 in het dorpshuis Kompas, Lutjegast. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie. Programma van 19.45-22.00 uur, met een pauze halverwege.

De toegang is gratis: er wordt wel een collecte gehouden voor dekking van de onkosten.

Aanmelding vooraf is niet verplicht maar voor de horeca wel handig om ongeveer te weten hoeveel mensen er komen. U kunt naam en het aantal personen opgeven via historischlutjegast@gmail.com of via telefoonnummer 06-53804741.

Programma:

1. Een verhaal in woord en beeld van fotograaf en filmer Anton Tiktak

Anton lijkt een moderne ontdekkingsreiziger, gezien zijn werk op diverse plekken in de wereld en zijn foto- en videowerk door het hele land.

Op dit moment werkt Anton mee aan het project ?EUR~Digitaal Museum Groningen?EURTM. Dit betekent dat er wordt gewerkt aan een provinciale website waarin de musea van Groningen zich kunnen presenteren. Aan de musea is gevraagd om een Top-10 te maken van hun meest boeiende schatten om deze te kunnen laten zien op de provinciale museumwebsite. Zo kan iedereen op de wereld zien wat de Groninger musea en hun historische archieven zoal in huis hebben.

Anton is de man die met zijn grote ervaring op film- en videogebied al deze museumschatten gaat fotograferen, filmen en combineren met teksten. Op deze avond in Lutjegast neemt hij eigen apparatuur mee en laat hij zien hoe hij werkt en wat hij al aan dit museumwerk heeft gedaan.

PAUZE (met gelegenheid om even in het Abel Tasman Museum te kijken)

 

2. Het werk van de Historische Kring Lutjegast

Dit werk laat zien hoe in eigen dorp al jaren wordt gewerkt aan het bewaren van belangrijke archieven en hoe dit alles digitaal zichtbaar kan zijn.

Op deze avond wordt ook digitaal voorman Jan C. Lohmeijer bedankt voor zijn grote inzet hiervoor. Tegelijk wordt afscheid genomen van Jan als secretaris en contactpersoon. Jan wil het graag iets rustiger aan doen en zich helemaal kunnen concentreren op enkele belangrijke projecten.

Aan de orde komen:

De website ?EUR~www.historischlutjegast.nl?EURTM

Wat is er allemaal op de website te zien en hoe kun je daarin de weg vinden, met speciale aandacht voor twee nieuwe onderdelen:

  • de catalogus en verzameling van krantenknipsels over Lutjegast, heel interessant om te lezen.
  • De catalogus van het Kerkarchief vanaf 1814.

De eerste 49 jaren van de oude originele stukken van de Nederlands Hervormde Kerk (nu: Torenkerk), vanaf 1814. Alle documenten zijn gedigitaliseerd en op de computer te lezen en af te drukken. Er is een lijst waarin beknopt is aangegeven waar het document over gaat. De volgende 130 jaren komen de komende tijd aanbod en worden dan toegevoegd aan wat er al op de website geplaatst is.

Voorbeelden van zaken die er te vinden zijn: een handgeschreven benoeming van een dominee 150 jaar geleden, regels waaraan men zich diende te houden voor verschillende functies.

Het stamboomonderzoek

Op verzoek en tegen een vergoeding maakt Jan C. Lohmeijer een stamboom van uw familie. Zo worden ook allerlei (historische) familiebanden in Lutjegast zichtbaar. De opbrengst komt ten goede aan de Historische Kring. Stambomen die reeds uitgegeven zijn, zijn ook aanwezig.

De aanvulling op het huizenboek van Jan C. Lohmeijer

Het boek ?EUR~De huizen van Lutjegast en hun bewoners sinds 1880?EURTM is verschenen in 2013. Sindsdien is er door verhuizingen, door geboorte en overlijden van bewoners, etc. natuurlijk al weer het nodige veranderd in Lutjegast. Deze veranderingen bijhouden is belangrijk om eventueel later een vervolgdeel te kunnen uitgeven Daarom is hier een vragenlijst als losse bijlage toegevoegd waarop u veranderingen en aanvullingen door kunt geven.

Wat voor de komende tijd op de agenda staat (onder andere)

  • Op 26 augustus: de stichting Abel Tasman Museum bestaat 25 jaar. Start van het jubileumjaar.
  • Op 17 november: De Abel Tasman lezing van de bekende schrijver Hylke Speerstra.