Tweede deel van het Huizenboek, vol met nieuwe (oude) verhalen

Datum: 01 november 2017

Niet alleen met de verandering tussen 2013 en nu, maar ook met oud bewoners, bv. kapper Boer van De Wieren 5 of bakker De Boer van Abel Tasmanweg 111.

Ook aparte onderwerpen Bv. Een lijst met alle dominees vanaf 1600, of stuk over het Kerkorgel van de Hervormde Kerk.

 

Restauratie Orgel 1985

Een aantal krantenknipsels, een begroting van de kosten en een uitnodiging tot bijwoning van de ingebruikname van het herstelde orgel, leverde aantal stukjes op. Bij elkaar geven ze een aardige indruk van hoe dat in 1978 ?EUR" 1985 is verlopen. 'Orgel hield midden tussen straaljager en scheepstoeter'  enz.

 

Het laatste is stuk onderzoek van mij en een staaltje fotoshop van Lammert Jan.

Hieronder een fragment. Een ondergrond kaart van 1832 met daarop de huizen die er toen stonden, gekoppeld aan de huizen van nu. Zo is dit gemaakt voor in het 2e Huizenboek van elke straat. Een proeve:

De namen die genoemd worden zijn van de eigenaar of de bewoner van het pand. Daarom komen sommige namen meerdere keren voor. Kan dan zijn, dat de verhuurder een perceel bewoont en het andere verhuurt.

 

Wie woonde of was eigenaar van panden in 1832 en wat was zijn beroep.

Huidige adres `bewoner/eigenaar kadasternummer beroep
Dorpsterweg is heel oud. Was hoog zandrugje. Heette dan ook Op Dorp.
Dorpsterweg 1 Jan Lipkes Wattema I102 Landbouwer
Dorpsterweg 2 Zwerus Willems Kooi I94 Landbouwer (zie Huizenboek pag. 258)
Dorpsterweg 3 Erven Hebbel Jacobs van Dijk I555 Landbouwer
Dorpsterweg 4 Willem Dootjes Scheringa I569 Landbouwer
Dorpsterweg 6 Pabe Alles Loma I550 Landbouwer (zie Huizenboek pag. 230)
Dorpsterweg 7 Klaas Arings van der Veen I541 Landbouwer
Dorpsterweg A Pabe Alles Loma I545 later arbeidershuisje van Van der Veen
Dorpsterweg 8 Seit Lubbes Denkema I533 Rentenier Afgebrand in 1929 en herbouwd

 

Aan zuidkant van Dorpsterweg stond B van Meint Pieter van der Scheer. I581 Voor 1880 afgebroken.

Jan C. Lohmeijer, samensteller van het 2e Huizenboek, ook met verhalen en foto´s van Jan Medema, bv. avonturen met de 14 persoons fiets en technische medewerking en foto´s van Lammert Jan Broekema.